zawyżanie cen przed promocją

Jak właściwie przygotować się do Black Friday?

Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych dni w świecie handlu. Wielkie okazje dla konsumentów do tanich zakupów, jak również ogromna szansa dla sprzedawców na przyciągnięcie do siebie nowych klientów. Jednym słowem - Black Friday! Sprawdź jak swoją kampanię przeprowadzić zgodnie z prawem tak, aby działania nie naraziły Cię na przykre konsekwencje prawne.

 

Sztuczne zawyżanie cen przed promocją - czy zgodne z prawem?

 

Powszechną praktyką staje się sztuczne zawyżanie cen tuż przed Czarnym Piątkiem, aby je następnie w znaczny sposób obniżyć. Od razu należy zaznaczyć, iż takie działanie nie jest zgodne z prawem! W tym miejscu należy odwołać się do treści Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tą ustawą zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Jak to rozumieć?

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe

 

Artykuł 4 Ustawy stanowi, iż praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, czyli taką, która w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której bez wprowadzenia w błąd by nie podjął.

 

Do uznania, iż dane działanie jest nieuczciwą praktyką rynkową, niezbędną rzeczą jest kumulatywne spełnienie dwóch powyżej wskazanych przesłanek: (1) sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz (2) istotnego zniekształcenia lub możliwości zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta. Sztuczne zawyżanie cen przed promocją z pewnością należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż wprowadza w błąd konsumenta, co do okoliczności kształtowania się ceny w przeszłości. Tego rodzaju działanie wpływa również na zachowanie konsumenta, któremu wydaje się, iż przeceniony produkt kosztował przed promocją dużo więcej, w związku z czym chętniej dokona zakupu takiego towaru. Zatem jak widzimy, nie ulega wątpliwości, iż praktyka sztucznego zawyżania cen, nie jest zgodna z prawem. 

 

Sankcje w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

W sytuacja stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych konsumentowi przysługują poniżej wskazane roszczenia:

 

  • zaniechania nieuczciwej praktyki;

  • usunięcia skutków nieuczciwej praktyki;

  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

 

Roznoszenie ulotek, mailing, telemarketing - jakie wymagania należy spełnić?

 

Jak już przygotowaliśmy wszystkie promocje w naszym sklepie, kolejną rzeczą jest poinformowanie o tym naszych klientów. Jednakże i tu jest wiele aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Zacznijmy od podstawy prawnej. Artykuł 10 ust. 1-2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż  zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

Zatem działania takie rozmowa telefoniczna lub wysłanie maila z ofertą skorzystania z promocji, powinny być poprzedzone uzyskaniem zgody adresata na taki kontakt. Kontakt z klientem wiąże się natomiast z przetwarzaniem danych osobowych klientów, ale o tym już w kolejnych wpisach. 

21 listopada 2022
09 kwietnia 2024
Zrozumienie "Dark Patterns" w E-commerce: Technologia w Służbie Manipulacji Rozważania na temat zjawiska "Dark Patterns" rozpoczynamy od zgłębienia jego fundamentów - zaawansowanej technologii i inteligentnych systemów, które umożliwiają jego działanie.
20 marca 2024
W obecnych czasach innowacje i unikatowe idee definiują siłę marki, podkreślając znaczenie rozumienia i ochrony własności intelektualnej (WI). Jest ona nie tylko podstawą Twojej konkurencyjności, ale również kluczem do ochrony
05 marca 2024
Start-upy, czyli młode firmy o dużym potencjale wzrostu, działają w dynamicznym środowisku biznesowym, co wymaga od ich założycieli nie tylko pomysłowości i determinacji, ale także dobrej znajomości przepisów prawnych. W
09 kwietnia 2024
Zrozumienie "Dark Patterns" w E-commerce: Technologia w Służbie Manipulacji Rozważania na temat zjawiska "Dark Patterns" rozpoczynamy od zgłębienia jego fundamentów - zaawansowanej technologii i inteligentnych systemów, które umożliwiają jego działanie.
20 marca 2024
W obecnych czasach innowacje i unikatowe idee definiują siłę marki, podkreślając znaczenie rozumienia i ochrony własności intelektualnej (WI). Jest ona nie tylko podstawą Twojej konkurencyjności, ale również kluczem do ochrony
05 marca 2024
Start-upy, czyli młode firmy o dużym potencjale wzrostu, działają w dynamicznym środowisku biznesowym, co wymaga od ich założycieli nie tylko pomysłowości i determinacji, ale także dobrej znajomości przepisów prawnych. W

Skontaktuj się z nami

tel. 690 519 875

poczta@kancelariabaraniak.pl

 

 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości:

Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!