Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Poznaj nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług pośrednich na gruncie DSA (aktu o usługach cyfrowych).

 

Zabezpiecz swój biznes online dzięki DSA! Wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich, przewidziane w Digital Services Act (DSA), odgrywają kluczową rolę w ograniczeniu ryzyka prawnego związanego z usługami, które były niezbędne dla szybkiego rozwoju Internetu oraz handlu elektronicznego.

Wprowadzone zmiany mają szczególne znaczenie dla usług hostingu, które są fundamentem dla platform sprzedażowych, portali społecznościowych i usług chmurowych. Dzięki znajomości zasad wyłączeń odpowiedzialności przewidzianych w DSA, dostawcy pośredni mogą skuteczniej chronić swoje prawa i kształtować odpowiednie polityki działania. Unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) zaczął obowiązywać w Unii Europejskiej, a w ministerstwie cyfryzacji odbyły się już konsultacje dotyczące ogólnych założeń, na których ma być oparta polska ustawa wdrażająca regulację. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sieci, co jest kluczowe zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw działających w cyfrowym ekosystemie. Dzięki DSA, wszyscy użytkownicy Internetu będą mogli korzystać z bardziej bezpiecznego i przejrzystego środowiska online, co wpłynie pozytywnie na rozwój innowacji i zaufania do usług cyfrowych.

 

Definicja i znaczenie DSA

Digital Services Act (DSA), czyli Akt o Usługach Cyfrowych, to nowa, kompleksowa regulacja Unii Europejskiej, która ma na celu wprowadzenie nowych standardów dla usług cyfrowych na terenie całej Unii. Jej głównym celem jest stworzenie bezpiecznego, przejrzystego i sprawiedliwego środowiska cyfrowego dla wszystkich użytkowników.

 

Przywiązujesz wagę do szczegółów? Link do podstawy prawnej może być dla Ciebie pomocny https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065.

 

Kontekst i potrzeba regulacji

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych i rosnącej liczby użytkowników Internetu, pojawiła się potrzeba ustanowienia nowych przepisów, które zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom oraz równą konkurencję dla przedsiębiorstw. Wprowadzenie DSA jest odpowiedzią na liczne wyzwania związane z moderacją treści, ochroną konsumentów i zapewnieniem przejrzystości działania platform cyfrowych.

 

Nowe obowiązki dla dostawców usług

Platformy internetowe stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg oraz zapobieganiem nadużyciom w zgłoszeniach i kontr-zgłoszeniach. Ponadto, konieczne jest wprowadzenie większej przejrzystości reklam internetowych i regularne sporządzanie sprawozdań. Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) obowiązki takie jak raportowanie czy audyty zewnętrzne są mniej restrykcyjne niż dla dużych platform, co ma na celu złagodzenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych.

Jednakże, nawet dla mniejszych podmiotów, spełnienie wymogów Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) może być skomplikowane i czasochłonne. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, która pomoże w zrozumieniu i wdrożeniu nowych przepisów. Specjaliści prawni mogą doradzić w zakresie tworzenia odpowiednich procedur, zapewnienia zgodności z regulacjami oraz minimalizowania ryzyka prawnego. Działając zgodnie z DSA, firmy mogą nie tylko uniknąć kar, ale także zyskać zaufanie klientów dzięki transparentności i odpowiedzialności. Skorzystanie z pomocy prawnej może być kluczowe dla skutecznego i bezproblemowego dostosowania się do nowych wymogów, co w efekcie przyczyni się do długoterminowego sukcesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym.

 

Główne cele i założenia aktu

Akt o Usługach Cyfrowych ma na celu:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w Internecie

 • Wzmocnienie ochrony konsumentów

 • Zapewnienie przejrzystości działań platform cyfrowych

 • Umożliwienie skuteczniejszej moderacji treści

 • Stworzenie równych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw

 

Zakres stosowania

DSA dotyczy szerokiego spektrum usług cyfrowych, w tym:

 • Platformy e-commerce

 • Media społecznościowe

 • Wyszukiwarki internetowe

 • Usługi hostingu

 

Kategorie i typy usług objętych DSA

Nowe przepisy zawarte w Akcie o usługach cyfrowych (DSA) wchodzą w życie, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w sieci oraz wzmocnienie walki z nielegalnymi treściami online. Przepisy te również precyzują zasady moderacji treści, co jest kluczowe dla utrzymania porządku i zaufania w Internecie.

Warto przypomnieć, że regulacje dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od 25 sierpnia 2023 r., a nadzoruje ich przestrzeganie Komisja Europejska. Natomiast od 17 lutego 2024 r. przepisy DSA zaczynają obowiązywać wszystkie pozostałe podmioty świadczące usługi pośrednie, takie jak serwisy społecznościowe, platformy e-commerce czy dostawcy usług hostingowych.

Dzięki tym zmianom, zarówno duże, jak i mniejsze platformy będą musiały dostosować się do nowych standardów, co przyczyni się do stworzenia bardziej bezpiecznego i przejrzystego środowiska cyfrowego dla wszystkich użytkowników.

 

VLOPs i VLOSEs a akt o usługach cyfrowych

Najbardziej restrykcyjne obowiązki przewidziane w Akcie o Usługach Cyfrowych (DSA) zostały nałożone na bardzo duże platformy internetowe (Very Large Online Platforms, VLOPs) oraz bardzo duże wyszukiwarki internetowe (Very Large Online Search Engines, VLOSEs). Te regulacje dotyczą podmiotów, które mają średnią liczbę miesięcznie aktywnych użytkowników wynoszącą co najmniej 45 milionów w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała listę podmiotów zaliczanych do tej kategorii, obejmującą 17 bardzo dużych platform internetowych (VLOPs) oraz 2 bardzo duże silniki wyszukiwania online (VLOSEs). Do grupy VLOPs zaliczono takie platformy jak Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter/X, Wikipedia, YouTube i Zalando. Wśród VLOSEs znalazły się Bing oraz Google Search.

Te podmioty muszą spełniać najbardziej restrykcyjne wymagania DSA, co obejmuje zaostrzone przepisy dotyczące moderacji treści, przejrzystości działań oraz ochrony użytkowników. Nowe obowiązki mają na celu zwiększenie odpowiedzialności tych gigantów cyfrowych za treści publikowane na ich platformach oraz za wyniki wyszukiwania, co ma przyczynić się do lepszego zarządzania ryzykiem i ochrony konsumentów w cyfrowym ekosystemie. Firmy te są zobowiązane do regularnego raportowania swoich działań, przeprowadzania audytów i udostępniania szczegółowych informacji o algorytmach używanych do moderacji treści i rankingu wyników wyszukiwania. Dzięki tym regulacjom, użytkownicy mogą liczyć na większą przejrzystość i bezpieczeństwo w korzystaniu z usług online.

 

Kogo dotyczą przepisy DSA?

Nowe przepisy Digital Services Act (DSA) mają szerokie zastosowanie i obejmują różnorodne podmioty świadczące usługi cyfrowe oraz platformy online. Regulacje te dotyczą zarówno dużych, jak i mniejszych dostawców usług, którzy umożliwiają użytkownikom dostęp do treści, produktów i usług w środowisku internetowym. DSA określa "usługi pośrednie" jako usługi społeczeństwa informacyjnego, które obejmują trzy główne kategorie:

 1. Usługa „zwykłego przekazu” – dotyczy transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazywanych przez użytkowników lub zapewniania dostępu do sieci.

 2. Usługa „cachingu” – obejmuje transmisję informacji z automatycznym, pośrednim i krótkotrwałym przechowywaniem w celu usprawnienia dalszej transmisji.

 3. Usługa „hostingu” – polega na przechowywaniu informacji przekazywanych przez użytkowników na ich żądanie.

Przepisy te są szczególnie istotne dla dostawców takich jak serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter), platformy e-commerce (np. Allegro) oraz usługi hostingowe, które przechowują dane użytkowników. Platformy te muszą teraz przestrzegać surowych regulacji dotyczących moderacji treści i ochrony użytkowników, co obejmuje szybsze reagowanie na zgłoszenia o nielegalnych treściach i dezinformacji. Ponadto, platformy e-commerce muszą zwiększyć przejrzystość w zakresie pochodzenia produktów oraz skuteczniej chronić konsumentów przed oszustwami i fałszywymi recenzjami.

Wyszukiwarki internetowe, takie jak Google, również podlegają nowym regulacjom i muszą zapewnić większą przejrzystość wyników wyszukiwania oraz wdrożyć skuteczne mechanizmy przeciwdziałania dezinformacji.

 

Ważnym aspektem DSA jest to, że przepisy te mają zastosowanie do usług pośrednich oferowanych odbiorcom w Unii Europejskiej, niezależnie od lokalizacji siedziby dostawcy. To oznacza, że każda firma świadcząca usługi cyfrowe na terenie UE musi dostosować się do nowych regulacji, co czyni je istotnym elementem strategii zgodności dla przedsiębiorstw działających online.

 

Bezpieczeństwo w Internecie a DSA

Jak DSA poprawi nasze bezpieczeństwo w Internecie? Ujednolicenie procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu jest jednym z kluczowych elementów Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy dotyczące moderacji treści, co prowadziło do nierówności i niespójności w ochronie użytkowników. Teraz przepisy te są ujednolicone dla wszystkich członków UE, co zwiększa skuteczność działań.

Platformy internetowe będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, takich jak szerzenie nienawiści, przemoc czy pornografia dziecięca. Wzrost ilości takich nielegalnych treści oraz dezinformacji wymusił konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów moderacji i odpowiedzialności platform za treści publikowane przez użytkowników.

 

Chcesz dostosować swoją firmę do DSA, ale nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem https://lawup.pl/kancelaria .

 

Jeśli chodzi o dane wrażliwe, to w ramach ochrony danych osobowych obowiązuje w Unii Europejskiej rozporządzenie RODO. Akt o usługach cyfrowych (DSA) nie narusza postanowień RODO, lecz wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu lepszą ochronę użytkowników. Skutecznie udało się wprowadzić przepisy zabraniające wykorzystywania danych osób nieletnich oraz wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

Nowe przepisy mają również na celu zwiększenie ochrony konsumentów, którzy coraz częściej spotykają się z problemami takimi jak fałszywe recenzje, nieuczciwe praktyki handlowe oraz brak przejrzystości w ofertach na platformach e-commerce. Dzięki DSA konsumenci będą mogli czuć się bardziej pewnie podczas zakupów online, mając większą ochronę przed oszustwami i większą przejrzystość ofert. Te zmiany mają na celu stworzenie bardziej bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska cyfrowego dla wszystkich użytkowników.

 

Zakaz stosowania "dark patterns"

Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) wprowadza istotne regulacje dotyczące zakazu stosowania tzw. "dark patterns" – praktyk projektowania interfejsów użytkownika, które mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd, dezinformację lub manipulację ich zachowaniami online. Te nieuczciwe techniki mogą utrudniać użytkownikom dokonywanie świadomych wyborów, na przykład poprzez ukrywanie opcji wyboru, dezaktywację przycisków czy też ukrywanie istotnych informacji o kosztach lub konsekwencjach podejmowanych decyzji, takich jak nieświadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zakaz stosowania "dark patterns" ma na celu zapewnienie uczciwości interakcji w sieci oraz zwiększenie przejrzystości działań platform cyfrowych. Dzięki tym regulacjom, użytkownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje, mając pełny wgląd w swoje opcje i konsekwencje swoich działań.

 

Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat "dark patterns".

Znajdziesz tam więcej informacji na temat tych praktyk oraz jak ich unikać w codziennym korzystaniu z internetu. Dzięki lepszemu zrozumieniu tych zagrożeń, można skuteczniej chronić swoje prawa i prywatność online.

 

Przyczyny i czynniki ryzyka

Czynniki technologiczne

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i ich rosnące znaczenie w życiu codziennym użytkowników stwarza nowe wyzwania w zakresie regulacji i bezpieczeństwa. Platformy muszą wdrażać nowoczesne narzędzia i technologie, aby sprostać tym wyzwaniom.

Czynniki społeczne

Zwiększona aktywność użytkowników w mediach społecznościowych i na platformach cyfrowych wymaga wprowadzenia środków ochrony przed dezinformacją, cyberprzemocą i nielegalnymi treściami. Wzrost liczby użytkowników Internetu zwiększa ryzyko napotkania tych problemów.

Czynniki ekonomiczne

Rosnąca rola gospodarki cyfrowej wymaga stworzenia równych warunków konkurencji i ochrony interesów małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą mieć trudności w rywalizacji z gigantami technologicznymi. DSA ma na celu wsparcie równej konkurencji i promocję innowacji.

 

Diagnoza i testy

Większe prawa dla użytkowników to jeden z kluczowych aspektów wprowadzonych przez DSA. Akt o Usługach Cyfrowych nie tylko reguluje sposób moderowania treści przez platformy, ale także daje użytkownikom nowe narzędzia do ochrony ich praw.

 

 1. Narzędzia monitoringu

Teraz platformy są zobowiązane do szybkiego usuwania nielegalnych treści z Internetu, jednocześnie zapewniając użytkownikom prawo do odwołania się od decyzji o usunięciu lub zablokowaniu treści. Platformy cyfrowe muszą wprowadzić zaawansowane narzędzia do monitorowania i moderacji treści, aby skutecznie przeciwdziałać dezinformacji i nielegalnym treściom. Narzędzia te powinny umożliwiać szybkie i skuteczne wykrywanie oraz usuwanie nieodpowiednich materiałów. Platformy muszą wdrożyć skuteczne mechanizmy moderacji treści, w tym automatyczne wykrywanie nielegalnych treści oraz systemy zgłaszania i usuwania. Wprowadzenie tych mechanizmów ma na celu szybkie i efektywne usuwanie nieodpowiednich treści z platform. Ponadto, w przypadku usunięcia treści, platformy muszą dostarczyć uzasadnienie tej decyzji, co zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność.

 

 1. Raportowanie i przejrzystość

Nowe przepisy wymagają regularnego raportowania działań moderacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu danymi użytkowników. Platformy muszą publikować raporty dotyczące zgłoszeń i działań podjętych w związku z usuwaniem nielegalnych treści.

Zwiększone środki ochrony konsumentów obejmują przejrzystość ofert, lepsze informacje o sprzedawcach oraz ścisłe przepisy dotyczące reklamacji i zwrotów. Platformy e-commerce muszą wprowadzić systemy pozwalające na weryfikację tożsamości sprzedawców i kontrolę jakości produktów. Użytkownicy powinni mieć więc możliwość skorzystania z wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg na platformach, co pozwala na bardziej sprawiedliwe i transparentne procesy decyzyjne. Przepisy DSA wymagają również, aby platformy ujawniały informacje dotyczące swoich zasad moderacji treści oraz działania algorytmów. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć, jak ich treści są oceniane i jakie są mechanizmy działania platform. Tego typu regulacje mają na celu zwiększenie zaufania do platform cyfrowych oraz zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad ich obecnością w Internecie.

 

Środki zapobiegawcze

Edukacja użytkowników

Kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości użytkowników na temat bezpiecznego korzystania z usług cyfrowych i rozpoznawania dezinformacji są kluczowe. Użytkownicy powinni być informowani o najlepszych praktykach związanych z bezpieczeństwem online.

 

Współpraca międzynarodowa

Współpraca między państwami członkowskimi UE w zakresie egzekwowania przepisów DSA i wymiany informacji o zagrożeniach jest niezbędna do skutecznego wdrożenia regulacji. Kraje UE muszą wspólnie działać, aby zapewnić spójne stosowanie przepisów i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym.

Wdrożenie przepisów DSA w Polsce jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego środowiska cyfrowego. Z zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że trwają intensywne prace nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aby dostosować krajowe prawo do wymogów Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). W ramach tych działań rozpoczęty został proces wdrażania nowych regulacji. Od 5 do 19 stycznia 2024 roku odbyły się konsultacje założeń do ustawy wdrażającej DSA, podczas których Ministerstwo Cyfryzacji otrzymało wiele cennych uwag i opinii od zainteresowanych stron. Te konsultacje były kluczowe dla lepszego zrozumienia potrzeb i obaw rynku oraz społeczeństwa, co pozwoli na efektywne i adekwatne wdrożenie przepisów DSA w Polsce. Nowelizacja ustawy nie tylko dostosuje polskie prawo do europejskich standardów, ale także wzmocni ochronę użytkowników internetowych oraz zapewni większą przejrzystość i odpowiedzialność platform cyfrowych działających w Polsce.

 

Interesują Cię stawiane przez Polskę kroki w celu dostosowania krajowych przepisów do regulacji europejskich? Więcej znajdziesz tutaj https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/bedziemy-bezpieczniejsi-w-sieci--w-zycie-wchodza-przepisy-aktu-o-uslugach-cyfrowych-dsa.

 

Zainspiruj się oddolnymi sukcesami w moderacji treści

Pójdź w ślady platform, które jeszcze przed wejściem w życie DSA skutecznie wdrożyły mechanizmy moderacji treści, redukując ilość nielegalnych treści i dezinformacji, mogą służyć jako wzór do naśladowania dla innych. Sukcesy te pokazują, że możliwe jest stworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego przy odpowiednich narzędziach i strategiach.

 

Wskazówki ekspertów

 

Opinie prawników i specjalistów ds. cyfrowych

Porady i opinie ekspertów na temat skutecznego wdrażania przepisów DSA i ich wpływu na użytkowników i przedsiębiorstwa mogą pomóc w lepszym zrozumieniu nowych regulacji. Eksperci mogą również dostarczyć wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Praktyczne wskazówki dla użytkowników, jak chronić się przed oszustwami online i bezpiecznie korzystać z usług cyfrowych, są niezbędne. Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń i wiedzieć, jak się przed nimi bronić.

 

Kluczowe wnioski

DSA jest kluczowym elementem strategii cyfrowej UE, mającym na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego środowiska internetowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę konsumentów, zwiększenie przejrzystości działania platform cyfrowych oraz zapewnienie równych warunków konkurencji.

Zachęcenie użytkowników do zwiększenia swojej świadomości na temat DSA i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni cyfrowej jest kluczowe. Każdy z nas ma rolę do odegrania w zapewnieniu bezpieczeństwa w Internecie.

 

02 czerwca 2024
30 czerwca 2024
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to ważny krok w życiu każdego przedsiębiorcy. Aby proces ten przebiegł sprawnie i bezproblemowo, przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy przewodnik. Nasz artykuł pomoże zrozumieć szereg aspektów związanych
30 czerwca 2024
Wprowadzenie do prawa autorskiego w kontekście działalności gospodarczej Prawo autorskie odgrywa fundamentalną rolę w ochronie dzieł intelektualnych, będąc nieodzownym elementem działalności gospodarczej. Firmy, które opierają swoją działalność na tworzeniu i
02 czerwca 2024
Akt o usługach cyfrowych (DSA) Poznaj nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług pośrednich na gruncie DSA (aktu o usługach cyfrowych). Zabezpiecz swój biznes online dzięki DSA! Wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich,
30 czerwca 2024
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to ważny krok w życiu każdego przedsiębiorcy. Aby proces ten przebiegł sprawnie i bezproblemowo, przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy przewodnik. Nasz artykuł pomoże zrozumieć szereg aspektów związanych
30 czerwca 2024
Wprowadzenie do prawa autorskiego w kontekście działalności gospodarczej Prawo autorskie odgrywa fundamentalną rolę w ochronie dzieł intelektualnych, będąc nieodzownym elementem działalności gospodarczej. Firmy, które opierają swoją działalność na tworzeniu i
02 czerwca 2024
Akt o usługach cyfrowych (DSA) Poznaj nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług pośrednich na gruncie DSA (aktu o usługach cyfrowych). Zabezpiecz swój biznes online dzięki DSA! Wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług pośrednich,

Skontaktuj się z nami

tel. 690 519 875

poczta@kancelariabaraniak.pl

 

 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości:

Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!